מוצרים - מערכות זליון

מערכת זליון 2000+מד מוליכות דיגיטלי להפקת מים נטולי מלחים

 

מערכת לאספקת מים נטולי מלחים לשימוש בתפוקה גבוהה. העמודה טעונה ב-50 ליטר שרף מצע מעורב (אניוני+קטיוני), מספקת מים באיכות של 0.1-20 מיקרוסימנס  וניתנת להעמדה על הרצפה.

למערכת מצורף מד מוליכות דיגיטלי הכולל התרעה על חריגת איכות המים מהטווח המוגדר.

תפוקת עמודת זליון 2000: כ-2900-3300 ליטרים של מים נטולי מלחים (לפי ממוצע ארצי. התפוקה הסופית תלויה באיכות המשתנה של מי ההזנה/מי הרשת.

ראה טבלת תפוקה ממוצעת ונתוני עמודות כאן.

 

מחיר מוערך לליטר מים נטולי מלחים: 15-17 אג'

פלחי שוק עיקריים: תעשייה כבדה, מפעלי ייצור וצרכנים מאסיביים של מים נטולי מלחים, מפעלי מזון.

שימושים נפוצים: מכונות EDM- חיתוך בחוט, מילוי סקראברים ומיכלים שונים בעלי קיבולת גבוהה.

תוספות במידת הצורך: מקטין לחץ, מד זרימה, מסנן מקדים, מסנן פחם, מסנן שמירה ביציאת המים ועוד.